Čustvena inteligenca je temelj za vaš uspeh

Človek je čustveno bitje, kar ga dela kompleksnega, edinstvenega in posameznikovi odzivi na okolico so tisti, v kateri se razlikuje od drugih ljudi. S čustvi izraža svoj subjektivni odnos tako do okolice kot do sebe, hkrati pa je zmožen interpretirati zunanje in notranje dražljaje, ki jih prepozna in ozavesti. Človekove lastnosti, ki izhajajo iz čustev, so t. i. čustvena inteligenca, ki določa človekov značaj in v veliki meri tudi to, kako se bo odzval v najrazličnejših situacijah. 

Čustvena inteligenca

Čustva izvirajo iz podzavesti, nato pa se razvijejo v zavesti in vplivajo na človekovo mišljenje, ravnanje in odločitve, ki jih sprejema v življenju. Prav gotovo so tisti, ki imajo visoko razvite čustvene spretnosti, bolj zadovoljni z življenjem in učinkoviteje obvladujejo stresne situacije.

Na drugi strani ljudje brez nadzora nad svojimi čustvi v sebi neprestano bijejo bitke, so manj zbrani pri delu in težje opravljajo tudi zahtevnejše miselne operacije. V sodobnem svetu čustvena inteligenca postaja vse pomembnejša za uspešno udejstvovanje na vseh področjih, česar se zavedajo tako posamezniki kot organizacije, ki želijo izboljšati svoje zasebno ali poslovno življenje.

Čustvena inteligenca in njene značilnosti

Čustvena inteligenca je zmožnost človeka, da prepoznava lastna čustva, jih obvladuje in z njimi učinkovito upravlja, in je zmožnost človeka, da čustva prepoznava tudi pri drugih, se nanje ustrezno odzove in tako učinkovito upravlja medosebne odnose. Pogosto igra ključno vlogo v procesu izobraževanja in na delovnem mestu – npr. ali posameznik uspe obdržati svoje delovno mesto, ali lažje oz. težje napreduje, ali ga drugi vabijo v svoj tim itd. Bolje razvite veščine čustvene inteligence prinašajo osebni in poklicni uspeh, zato je delo na lastni čustveni inteligenci eden najpomembnejših vidikov samorazvoja posameznika.

Psihologi so značilnosti čustvene inteligence razvrstili v pet temeljnih kategorij: zavest o sebi, samomotivacija, samokontrola, empatija ter iznajdljivost v družabnih stikih. Prve tri značilnosti se kažejo v človekovem odnosu do samega sebe, empatija in sposobnost vzpostavljanja družbenih stikov pa sta ključna dejavnika v odnosu posameznika do drugih ljudi. Čustveno inteligenten posameznik je sposoben:

  • prepoznavati svoje čustvene potrebe in omejitve,
  • vzpodbujati sebe in kljubovati frustracijam,
  • obvladovati razpoloženje in sproščati napetosti, ki zavirajo sposobnost njegovega razmišljanja,
  • vživljati se v čustva drugih, upati in razviti sočutje do sočloveka. 

Čustvena inteligenca

S pomočjo čustvene inteligence lahko človek v celoti izkoristi svoje potenciale in to popolnoma neodvisno od klasične akademske inteligence. Velja namreč, da sta akademska in čustvena inteligenca neodvisni druga od druge – ni nujno, da je visoko inteligenten človek tudi čustveno inteligenten, prav tako ne velja obratno. Šele ob razviti čustveni inteligenci pridejo do popolnega izraza tudi intelektualne sposobnosti posameznika.

Kako in zakaj razvijati svojo čustveno inteligenco?

Razveseljivo je dejstvo, da se je čustvene inteligence mogoče učiti, jo razvijati in utrjevati. Temelji zanjo so postavljeni že v zgodnjem otroštvu, nato pa se naučeno nadgrajuje pod vplivom okolja in družbe, v kateri živimo. Ključ za uspeh je spremljanje lastnih občutij ter predvidevanje, kako se boste odzvali v določeni situaciji. Največji izziv, a hkrati ena najpomembnejših stvari za zdrav odnos do sebe in do življenja je pozitiven pogled na svet. Zato je potrebno negovati svojo dobro samopodobo, iz življenjskih situacij pa potegniti le najboljše, saj je to edini način, da se okrepi čustvena inteligenca.

Ta igra pomembno vlogo tudi pri doseganju uspešnosti. Prav lastnosti, ki izhajajo iz čustvene inteligentnosti, so razlogi, da so nekateri na delovnem mestu bolj priljubljeni – v smislu, da sodelavci z njimi raje delajo, jih vprašajo za nasvet ipd. Taki ljudje izžarevajo energijo in žar, imajo karizmo in dajejo občutek zaupanja, spoštljivosti, ljubeznivosti, zanesljivosti in poštenosti. Čustvena inteligenca je pomembna tako pri delavcih kot pri vodjih, saj taki vodje razumejo potrebe svojih zaposlenih, ohranjajo dobre poslovne odnose, znajo mirno reševati konfliktne situacije in so na splošno pripravljeni zagotavljati najboljše pogoje za podjetje in zaposlene.

Preprosto povedano – čustvena inteligenca je inteligentna uporaba čustev, ki pomembno vpliva na vsa področja človekovega življenja in delovanja, zato ji je vredno posvetiti pozornost, saj lahko le tako napredujete in izboljšate samega sebe.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

CLOSE
CLOSE